Cambridge Global English

Cambridge Global English là giáo trình tiếng Anh xuyên suốt hệ Cam đến tận level 9 (Lớp 8). Ngoài ra còn có bộ giáo trình tiếng Anh dành cho các nước nói tiếng Anh bản ngữ, bộ này tên là Cambridge Primary English, ở Secondary School thì là Cambridge Checkpoint English tương ứng, nói chung khó hơn sách Global English vì dành cho first language (tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ)

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.