Hiển thị tất cả 2 kết quả

Nhà xuất bản Bloomsbury là một nhà xuất bản toàn cầu của Anh về tiểu thuyết và phi hư cấu. Nó là thành phần của Chỉ số FTSE SmallCap. Trụ sở chính của Bloomsbury nằm ở Bloomsbury, một khu vực của London Borough of Camden