Hiển thị kết quả duy nhất

HarperCollins Publishers LLC là một trong Năm công ty xuất bản tiếng Anh lớn nhất, cùng với Penguin Random House, Simon & Schuster, Hachette và Macmillan. Công ty có trụ sở chính tại Thành phố New York và là công ty con của News Corp

Giảm giá!
330.000