Hiển thị 1–12 của 101 kết quả

Nhà xuất bản Đại học Oxford là một trong những nhà xuất bản đại học lớn nhất trên Thế giới, và lâu đời thứ hai, sau nhà xuất bản Đại học Cambridge. Nó là một đơn vị trực thuộc Đại học Oxford và quản lý bởi nhóm 15 nhà khoa học do Phó Chủ tịch của trường bổ nhiệm với chức danh Ủy viên xuất bả