Hiển thị tất cả 12 kết quả

Pearson Education là một dịch vụ xuất bản và đánh giá giáo dục thuộc sở hữu của Anh cho các trường học và tập đoàn, cũng như cho sinh viên trực tiếp. Pearson sở hữu các thương hiệu truyền thông giáo dục bao gồm Addison – Wesley, Peachpit, Prentice Hall, eCollege, Longman, Scott Foresman và những thương hiệu khác