[Tranh truyện Lịch sử Việt Nam] Triệu Việt Vương – NXB Kim Đồng

10.000

Tình trạng: Còn hàng

Giữa thế kỉ thứ 6, nước Vạn Xuân non trẻ của người Việt vừa mới dựng lên đã bị quân Lương kéo đến xâm lược. Vua Lý Nam Đế tin tưởng trao lại binh quyền cho viên tướng trẻ Triệu Quang Phục. Từ căn cứ đầm Dạ Trạch, Triệu Quang Phục đã lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Lương giành thắng lợi. Nước Vạn Xuân do vậy mà giữ vững được nền tự chủ.

Hết hàng

» Mua sách tại những trang thương mại điện tử khác:
Trieu Viet Vương
[Tranh truyện Lịch sử Việt Nam] Triệu Việt Vương – NXB Kim Đồng

Hết hàng