Hiển thị 1–12 của 16 kết quả

B2 FCE

B2 FCE
B2 FCE

B2 First (First Certificate in English – FCE) – Khung Tham Chiếu Ngôn Ngữ Chung Châu Âu (CEFR) là một tiêu chuẩn quốc tế để mô tả khả năng sử dụng ngôn ngữ. Nó mô tả khả năng sử dụng ngôn ngữ theo 6 bậc, từ cấp độ A1 cho người mới bắt đầu, cho đến cấp độ C2 cho những người đã thành thạo một ngôn ngữ. Điều này giúp cho bất kỳ ai tham gia vào việc giảng dạy và kiểm tra đánh giá ngôn ngữ, chẳng hạn như giáo viên hoặc người học, dễ dàng thấy được trình độ của các cấp độ khác nhau. Điều đó cũng có nghĩa là các nhà tuyển dụng và các tổ chức giáo dục có thể dễ dàng so sánh các bằng cấp của chúng tôi với các kỳ thi khác ở quốc gia của họ.

-13%
Được xếp hạng 0 5 sao
175.0001.050.000
-14%
Được xếp hạng 0 5 sao
175.000180.000
-10%
Được xếp hạng 0 5 sao
270.000
-27%
Được xếp hạng 0 5 sao
220.000
-55%
Được xếp hạng 0 5 sao
45.000
-55%
Được xếp hạng 0 5 sao
45.000
-55%
Được xếp hạng 0 5 sao
45.000
-55%
Được xếp hạng 0 5 sao
45.000
-55%
Được xếp hạng 0 5 sao
45.000