Hiển thị tất cả 9 kết quả

Cambridge Advanced

Cambridge Advanced Certificate, là bài thi trình độ cao thứ nhì của hệ thống Cambridge English. Bài thi này được hầu hết các trường đại học ở Vương Quốc Anh đánh giá phù hợp cho chương trình đào tạo nâng cao.

Như mọi bài thi khác của Cambridge, CAE áp dụng thang đánh giá đạt/không đạt, và những học viên đạt sẽ được cấp một chứng chỉ có giá trị vĩnh viễn. Bạn có thể thi CAE trên giấy hoặc máy tính với thời gian làm bài như nhau là 235 phút.

Từ năm 2016, mọi bài thi của Cambridge được chấm theo một thang điểm chung. Các bài thi thuộc trình độ thấp có điểm số tối đa thấp hơn, và bài thi càng khó thì điểm tối đa càng cao. Điểm thi CAE nằm trong ngưỡng từ 160 đến 210 điểm. Học viên đạt 180 điểm trở lên được tính là “đạt” và sẽ được cấp chứng chỉ Cambridge Advanced certificate, tương đương bằng C1 tiếng Anh của CEFR. Học viên đạt 200 điểm trở lên được nhận chứng chỉ Cambridge Advanced certificate tương đương bằng C2

-14%
Được xếp hạng 0 5 sao
160.000
-13%
-61%
Được xếp hạng 0 5 sao
60.000
-55%
Được xếp hạng 0 5 sao
45.000
-25%
Được xếp hạng 0 5 sao
75.000120.000
-25%
Được xếp hạng 0 5 sao
75.000120.000
-25%
Được xếp hạng 0 5 sao
75.000120.000
-25%
Được xếp hạng 0 5 sao
75.000120.000