[Tranh truyện Lịch sử Việt Nam] Mạc Đĩnh Chi – NXB Kim Đồng

10.000

Tình trạng: Còn hàng

Mạc Đĩnh Chi (1272 – 1346) là một quan đại thần triều Trần. Năm 1034, đời vua Trần Anh Tông, ông thi đỗ Trạng nguyên. Nhờ thông minh, hiểu biết sâu rộng, ông nhiều lần được cử đi sang Trung Quốc. năm 1038 đời vua Trần Anh Tông, Mạc Đĩnh Chi đi sứ nhà Nguyên, mừng vua Nguyên Vũ Tông mới lên ngôi. Đó là lúc mới 20 năm sau chiến tranh chống quân Nguyên lần thứ ba (1287 – 1288), sứ bộ bị nắn gân cốt rất mạnh. Tuy nhiên trong hoạt động bang giao ông đã tỏ rõ khí phách và tài năng của mình. Hoạt động và tài năng văn chương của Mạc Đĩnh Chi đã để lại nhiều giai thoại nổi tiếng cho đời sau.

Hết hàng

» Mua sách tại những trang thương mại điện tử khác:
Mac Dinh Chi
[Tranh truyện Lịch sử Việt Nam] Mạc Đĩnh Chi – NXB Kim Đồng

Hết hàng